Welkom

In Next Turn coach ik mensen die antwoord zoeken op loopbaanvragen. Daarnaast organiseer ik workshops, trainingen en events rondom thema’s zoals persoonlijk leiderschap, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en mindfulness.

Mijn doel is om je te helpen ervoor te zorgen dat het werk dat je doet, blijft passen bij jouw persoonlijke behoeften, ambities en talenten. Het omgekeerde geldt ook, dat jouw ambities en talenten blijven meegroeien met wat de samenleving nodig heeft. Zodat jij steeds een passende baan zult kunnen vinden, nu en over 10 jaar. In economische termen heet dat duurzame inzetbaarheid.

Als je werkgever bent, ondersteun ik je graag om handen en voeten te geven aan duurzame inzetbaarheid.

Ik geloof dat mensen iets willen betekenen, voor de samenleving en voor elkaar. Om dat waar te maken, moeten zich zij autonoom en onafhankelijk kunnen voelen. Dáárvoor is veerkracht nodig, fysieke en mentale vitaliteit. En mensen moeten ‘werkfit’ zijn, in staat om nu én in de toekomst die bijdrage te kúnnen leveren. Dat kan betaald werk en ondernemerschap zijn of andere activiteiten.

Ik kom graag in contact met je, dus maak een afspraak!

Hartelijke groet,
Marion van Hoof