De kansen die bevlogen medewerkers bieden aan werkgevers

Wat betekent bevlogenheid van mensen, werknemers voor werkgevers? Ik discussieerde daarover met mijn collega Judith Hament in het kader van onze workshop ‘Heb jij het lef om jouw toekomst recht in de ogen te kijken?’ De conclusies van onze discussie deel ik graag met jullie. 

Onze maatschappij verandert snel. Technologische innovaties doen functies verdwijnen. Er ontstaan natuurlijk ook nieuwe. Mensen blijven langer vitaal en werken langer door. En langer doorwerken is ook noodzakelijk, want de jongere generaties kunnen het pensioen van oudere generaties niet meer bij elkaar verdienen. Er zijn in Nederland meer 60-plussers aan het werk dan ooit. De jongere generaties weten dat zij tot na hun 70ste jaar aan het werk zullen blijven.

Dit levert voor werkgevers ook een nieuwe situatie op. Als werkgever heb je waarschijnlijk belang bij instroom van jonge werknemers maar de oudere generatie werknemers maken geen plaats door de opschuivende pensioenleeftijd.

Maar laten we eens naar de kansen kijken die deze nieuwe realiteit biedt. De gezondheid van mensen is aanzienlijk toegenomen. Werknemers zijn veel langer ‘werkfit’. Oudere en jongere generaties zullen elkaar langer tegenkomen op de werkvloer. En dat maakt dat de verschillende generaties veel van elkaar kunnen leren. De inzichten van de verschillende generaties kunnen elkaar enorm verrijken. De frisse, nog niet door allerlei onmogelijkheden vertroebelde kijk op de wereld van de jeugd en de gerijpte, door ervaring gevormde, inzichten van de oudere werknemer.

Natuurlijk stelt het langer doorwerken werknemers voor dilemma’s. Waar de een graag in zijn baan blijft, wil de ander graag een loopbaanstap maken. En wat voor elke generatie geldt, is het verlangen naar een goede werk- privébalans. Dit lijkt in contrast te staan met de druk die er in organisaties ligt op efficiëntie, kwaliteit en productiviteit. Alles moet voortdurend sneller, beter en met minder geld. Kortom, er moet met minder mensen meer gedaan worden. Wij zeggen bewust ‘lijkt’, want er is inmiddels veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat een vitale, bevlogen werknemer positief bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. En bevlogenheid is aanstekelijk. Bevlogen medewerkers zorgen voor bevlogen collega’s.

Als je over dit onderwerp met ons van gedachten wilt wisselen, neem dan contact met ons op. 

Geef een reactie