Mindfulness en cello in de Eusebiuskerk, een geweldige combi!

Op maandag 2 oktober jl. begeleidde ik de meditatiebijeenkomst tijdens de Eusebius Meditatie Challenge. Ik had er al een tijd naar uitgekeken. Sinds de start op zondag 14 mei waren mij al een paar collega’s voorgegaan en ik heb gezocht naar hoe ik een nieuwe dimensie kon geven aan mijn begeleiding.

Na het optreden van Guru Ohm bleef het thema geluid maar door mijn hoofd spelen. Ik nam me voor om vooral geluid op de voorgrond te laten staan.  Nou ben ik dol op de cellomuziek en het toeval wil dat een goede collega, Yvette Kokee, al een paar jaren cello studeert en dat inmiddels verdienstelijk doet. En ze was ook nog bereid om te spelen tijdens de bijeenkomst. Hoe gaaf is dat?

Op maandag mediteerden de deelnemers aan de Eusebius Meditatie Challenge dus met geluid als leidraad. In het moment zijn met cellomuziek. Hoe voel je dat in je lijf? Welke emoties merk je op? Welke associaties dienen zich aan? Zomaar een paar voorbeelden van hoe het focus van de aandacht,  zich steeds op een ander aspect van de beleving van geluid richtte.

Mooie respons was ons deel. 🙂  De kern daarvan was dat veel deelnemers zich werkelijk bewust werden van de merkbare invloed die muziek heeft op je lijf, je stemming en je denken. En zoals één deelnemer vertelde ‘Ik werd letterlijk omver geblazen door de muziek’.

En wat voor Yvette en mij startte als een eenmalig experiment, blijft wat ons betreft niet bij deze ene keer. Wordt vervolgd!

Je kunt elke eerste maandag van de maand deelnemen aan De Eusebius Meditatie Challenge, steeds met andere begeleiders. Kijk ook op de website van De Eusebiuskerk

Geef een reactie