Mindfulness en ACT

ACT is een levenshouding waarmee je psychologische flexibiliteit ontwikkelt. Eigenlijk is het gewoon een een arsenaal aan vaardigheden die je kunt trainen. En het is vooral een kwestie van DOEN.

Acceptatie en Mindfulness zijn twee van die vaardigheden. Accepteren van gevoelens en gedachten zoals ze zijn. Zonder ze te vermijden of proberen te controleren en zonder de strijd ermee aan te gaan. Mindfulness helpt daarbij. Mindfulness betekent ‘goed voelen’ niet ‘je goed voelen’, zoals velen denken. Het echte ervaren, zonder te verdoven, vermijden of jezelf af te leiden is niet gemakkelijk, wel bevrijdend!

ACT daagt je ook uit je gedachten minder serieus te nemen. Gedachten komen en gaan. Sommige zijn nuttig en helpen je de dag door zonder brokken te maken. Andere gedachten zijn minder handig,  soms zelfs ontwrichtend en vaak onwaar. Met behulp van ACT bepaal je zélf wat je doet en zijn niet je gedachten de baas.

Waarden en waardengerichte actie. Wat zijn waarden? Wat is het verschil tussen waarden en doelen? Leven, gericht op je waarden. ACT helpt je die vragen te beantwoorden en om het leven op een waardevolle manier te leven.

Een waardevol leven… dat wil toch iedereen?